Winkelwagen is leeg

  Klachtenprocedure

  1. KLACHTEN

  1.1. Herbalorifa neemt alle klachten ernstig.

  1.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst zoals elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten onmiddellijk, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Herbalorifa, op straffe van verval van elk recht. De klachten moeten per e-mail ingediend worden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

  1.2. Bij Herbalorifa ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt zal Herbalorifa binnen de hierboven gestelde termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst overmaken aan de klant alsook een indicatie geven van wanneer de klant een meer uitvoering antwoord kan verwachten.

   

  1. TERUGGAVE

  2.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (Wetboek Economisch recht - wet van 21 December 2013), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant:
  - oftewel, de klantendienst contacteert via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  - oftewel, het herroepingsformulier invult en verstuurt via e-mail.

  De klant beschikt over een tijd van veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Herbalorifa tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten (overeenkomstig Art. VI.51 § 1.) en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires (zoals bijvoorbeeld handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Herbalorifa – Haringstraat 16 – 9880 AALTER (België).

  2.2. Indien de goederen zijn toegezonden aan Herbalorifa onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Herbalorifa zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder extra kosten.  In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Herbalorifa dan worden deze kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag aan de klant.   De teruggave zal gebeuren binnen een termijn van maximum 14 dagen te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Herbalorifa.

   

  Herroepingsdocument Herbalorifa
  (dit formulier enkel invullen en terugzenden als U de overeenkomst wilt herroepen)

   

  AAN :

  Herbalorifa
  Haringstraat 16
  9880  AALTER
  België

  Telefoonnummer : +32.472.76.24.02

  E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Ik deel U hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep :


  Bestelnummer : ______________________

  Besteld op : ______ / ______ / 20_____

  Ontvangen op : ______ / ______ / 20_____


  Naam consument : ________________________________________________


  Adres consument : ________________________________________________


  ________________________________________________________________


  ________________________________________________________________
  Opgemaakt te __________________________ op  ______ / ______ / 20_____ 

   

  Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief voor kortingen, inspiratie en zo véél meer

  Contactgegevens

  Herbalorifa
  Haringstraat 16
  B-9880 Aalter
  Telefoon: +32(0)472.76.24.02
  email: info@herbalorifa.be